Reklamace & Vrácení zboží

Vrácení zboží v zákonné lhůtě

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14ti denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

 

ZBOŽÍ JE TŘEBA VRÁTIT V NEPOŠKOZENÉM A NEOPOTŘEBOVANÉM STAVU

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nebo odesláno zpět do 14ti kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebované a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu hradí kupující.

 

DODRŽENÍ 14TI DENNÍ LHŮTY PRO ODSTOUPENÍ

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

 

JAKÉ DOKUMENTY PŘILOŽIT?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

V co nejkratším termínu zašlete reklamované zboží (včetně kopie faktury/platebního dokladu, případně průvodního dopisu) na adresu prodávajícího: SUSÍNY FASHION, Pražská 1117, Nehvizdy 25081

V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

V případě, že objednatel splní podmínky, za kterých může službu využít, bude mu vrácena cena výrobku v plné výši včetně DPH. V případě, že objednatel uplatní službu a požádá o vrácení výrobku ve stavu špatném nebo znehodnoceném, pak objednateli bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží za sníženou cenu, případně za 0,- Kč a převzetí zboží do ekologické likvidace.

 

 

Formulář 

pro reklamaci produktu 

V případě reklamace prosím vyplňte tento formulář a zašlete jej společně se zbožím na naši adresu showroomu Susíny Fashion , Pražská 1117, Nehvizdy, 25081

ÚDAJE O SPOTŘEBITELI 

Jméno a příjmení ______________________________________________________

Adresa ______________________________________________________________ Telefon ________________ Email _________________________________________

 Číslo objednávky _____________________  

NÁZEV PRODUKTU 

_______________________________________________________________ 

DŮVOD REKLAMACE / POPIS ZÁVADY 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: ___________ Podpis klienta/ky _________________ 

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Zpět do obchodu